Pion is een onderwijskundig adviesbureau dat zich voornamelijk richt op het HBO. U kunt ons inhuren voor complexe onderwijsvraagstukken. Wij werken met grondige kennis van en passie voor het hoger onderwijs. Pion hanteert daarbij de filosofie dat de adviseur de opdrachtgever faciliteert in zijn kwaliteitsprocessen. Dit betekent dat Pion uw interne organisatie actief betrekt in de uitvoering van een project. In elk project zijn werkzaamheden die door uw interne medewerkers of gezamenlijk met de adviseur worden uitgevoerd. Daar waar nodig brengt Pion specialistische kennis, tijd en methodieken in bij de uitvoering van een project. Deze filosofie staat borg voor een project met een breed intern draagvlak voor besluitvorming en een lage graad van afhankelijkheid van de adviseur. Met andere woorden: doe vooral zo veel mogelijk zelf!

Ons werkterrein is onder te verdelen in de volgende vier gebieden:

· Kwaliteitsmanagement en –zorg

· Onderwijskundige advisering & diensten

· Interim en projectmanagement

· Europese aanbestedingen 

Onderwijsadviesbureau Pion