Pion heeft een zeer ruime ervaring in (het begeleiden van) accreditatietrajecten en het doorlopen van een Toets Nieuwe Opleiding aangezien Pion inmiddels meer dan 15 trajecten heeft doorlopen. Zowel als projectleider van het accreditatietraject dan wel als schrijver  van het zelfevaluatierapport en de management review. Daarnaast leveren we specifieke diensten als ondersteuning van de interne projectleider, paneltrainingen voor auditees en quickscans.

Wanneer het accreditatietrajet is afgerond, komt bij veel hogescholen kwaliteitsmanagement weer laag op de agenda te staan. Pion is van mening dat een kwaliteitssysteem een meerwaarde moet leveren aan de gehele organisatie. Daarvoor is van belang dat het kwaliteitszorgsysteem  niet alleen dient om extern te verantwoorden, maar met name om intern te sturen richting concrete verbetermaatregelen en dat het systeem is afgestemd op de behoeften van de verschillende belanghebbenden. Hierbij betaalt een kwaliteitssysteem zichzelf terug door betere sturing en meetpunten. Graag ondersteunen we u bij het implementeren van een dergelijk kwaliteitssysteem.

Voor het aanvragen van een nieuwe opleiding zijn verschillende wettelijke stappen vereist. DeNederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie( NVAO) toetst door middel van een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) of u in staat bent een kwalitatief goede opleiding aan te bieden. De aanpak van een TNO is vergelijkbaar met een accreditatietraject. Echter het inzetten van een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is niet verplicht. Pion heeft ervaring met TNO’s voor zowel Bachelor- als Masteropleidingen en ondersteunt u graag bij uw aanvragen voor een Bachelor, Master of Associate Degree opleiding.

Zie voor meer informatie www.nvao.net

Tevens kan Pion u helpen bij het aanvragen van de status van erkend EVC aanbieder, conform de eisen van het kenniscentrum EVC. Zie voor meer informatie over EVC, www.kenniscentrumevc.nl

Kwaliteitsmanagement en-zorg