Pion kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van diverse vormen van onderwijs, van een eenvoudige cursus tot een volledige Bachelor- of Masteropleiding.  Pion heeft ervaring met het verzorgen van onderwijs, zowel op de werkvloer; het geven van les, het corrigeren en opstellen van examens, als op beleidsmatig niveau; het ontwikkelen van onderwijs- en examentrajecten.

 

De onderwijskundige diensten van Pion lopen uiteen van het opzetten van een werkinstructie voor het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, het begeleiden van ontwikkelteams, het opzetten van een beroeps- of competentieprofiel tot het ontwikkelen van Onderwijs- en Examenreglementen en Handboeken voor Examinering. Ook heeft Pion ervaring met EVC trajecten, zowel voor de aanvraag van de erkenning (zie hiervoor ook kwaliteitsmanagement) als het optreden als (gecertificeerd) assessor.

Pion kan u zowel adviseren omtrent de content van de opleiding in kwestie alsmede omtrent het te hanteren didactisch concept en de daarbij behorende werkvormen, inclusief het vormgeven van een digitale leeromgeving.

Onderwijsdiensten