Steeds meer onderwijsorganisaties krijgen te maken met het fenomeen Europese aanbestedingen. U wilt als onderwijsinstelling in aanmerking komen voor een traject dat Europees is aanbesteed maar u weet niet goed hoe u dit moet aanpakken?

 

Pion heeft ervaring met het opzetten van offertes voor een Europese aanbesteding en kan u helpen bij het voldoen van de offerte aan de eisen van het bestek. Pion kan u trainen in het lezen van een bestek en het opstellen van een correcte offerte. Daarnaast kan Pion u ondersteunen bij het daadwerkelijk uitbrengen van een offerte door deze voor u op te stellen.

Europese aanbestedingen